سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول مستقر دراستان مرکزی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    طراحی آموزشی براساس برنامه درس ملی،تهیه شده توسط خانم ها فاطمه دروهی وصدیقه زارع جوان از سیستان

جهت مشاهده کلیک نمایید.