سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول مستقر دراستان مرکزی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوالات نهم تهیه شده توسط خانم شهلا عیوضی از آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
2سوالات مفهومی پایه نهم تهیه شده توسط گروه مطالعات گیلانگروه بندی نشده
3نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه هفتم(نوبت اول ودوم)ارسالی توسط خانم نعیمه خلجگروه بندی نشده
4سوالات مستمر پایه نهم ،تهیه شده توسط خانم اعظم پاشایی گروه بندی نشده
5نمونه سوال پایه هفتم(نوبت دوم)تهیه شده توسط آقای حسین ستاره شمارگروه بندی نشده
6سوالات میان ترم پایه نهم،طراحی شده توسط خانم فاطمه حسن پور از گچسارانگروه بندی نشده
7سوالات مطالعات اجتماعی نهم.ارسالی توسط آقای مجیدزراعت پیشه ازبوشهرگروه بندی نشده
8سؤالات مهرماه وآبان ماه مطالعات اجتماعی نهم.ارسالی توسط خانم سکینه رستگاری ازمازندرانگروه بندی نشده
9سوالات متن بخش اجتماعی مطالعات نهم.کاری ازگروه مطالعات اجتماعی آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
10سوالات متن درس مطالعات نهم(بخش های جغرافیا وتاریخ)کاری ازگروه مطالعات اجتماعی آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
11دونمونه سؤال مطالعات اجتماعی هشتم .خرداد94.طراح:خانم شهلاعیوضی ازتبریزگروه بندی نشده
12نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم .خرداد94گروه بندی نشده
13نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم وهشتم.طراح:خانم اعظم چراغی زاده ازمسجدسلیمان خوزستانگروه بندی نشده
14سوالات مطالعات اجتماعی هفتم(تمام کتاب)ارسالی توسط محمدملکی راد دانش آموزمدرسه نمونه اراکگروه بندی نشده
15نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم(طراح:آقای ایرج کوراوند ازایذه خوزستان)گروه بندی نشده
1650سؤال ازبخش جغرافیای مطالعات هشتم.تهیه کننده:آقای حسن کامران ازمنطقه خواجه آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
17سؤالات مطالعات اجتماعی پایه هشتم، ارسالی توسط خانم ملکه ملکی ازمنطقه خواجه آذربایجان شرقی گروه بندی نشده
18سوالات مطالعات اجتماعی(خردادماه) پایه اول.تهیه کننده آقای عادل مصطفی پورازآذربایجان شرقیگروه بندی نشده
19نقشه خوانی به روش ساده.کاری ازآقای محمدرضاامیری(شیراز)گروه بندی نشده
20سؤالات تستی مطالعات هشتم.ارسالی توسط آقای باباجعفری ازفارسگروه بندی نشده
21آزمون کتاب بازمطالعات اجتماعی هفتم وهشتم ارسالی ازگروه مطالعات اجتماعی اصفهان(مناسب برای تکالیف نوروزی دانش آموز)گروه بندی نشده
22نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم وهشتم ارسالی ازآقای علیرضانظری نژاد،مشهد وخانم سکینه رستگار،مازندرانگروه بندی نشده
23نمونه سوالات هفتم وهشتم ،گروه مطالعات اجتماعی کردستانگروه بندی نشده
24نمونه سوالات نوبت اول ارسالی ازخانم سکینه رستگار،آمل وآقایان میرزانیاوکریمی ،سنندج وآقایان طالبی وجعفری ،بیرجندگروه بندی نشده
25نمونه سوالات پایه هفتم وهشتم ارسالی ازگروه مطالعات اجتماعی آذربایجان غربیگروه بندی نشده
26نمونه سوالات نوبت اول ،خانم فاطمه مکرمتی ازخوزستان وخانم راضیه احترامی ازکیلانگروه بندی نشده
27سوالات مفهومی ،ارسالی ازآقای شاهرخ ائمه دوست ،صومعه سراگروه بندی نشده
28http://poek.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3166گروه بندی نشده
29نمونه سوال نوبت اول مربوط به پایه هشتمگروه بندی نشده
30نمونه سوالات نوبت اول هفتم وهشتمآرسالی ازخانم هاحمزه نیا،دهقانی،آقازاده -وسلطانیگروه بندی نشده
31پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی ،ارسالی ازخانم زینب آقازاده ،شهرستان های استان تهرانگروه بندی نشده
32نمونه سوالات نوبت اول پایه هفتم وهشتم ،ارسالی ازآقای منوچهردرخشان ،اهوازگروه بندی نشده
33نمونه سوالات نوبت اول ارسالی ازخانم زینب آقازاده شهرستان های تهران وآقای منوچهردرخشانی ،اهوازگروه بندی نشده
34نمونه سوال نوبت اول پایه هشتم ،ارسالی ازخانم شهلا عیوضی ،آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
35نکات مهم درطراحی سوالات پایانیگروه بندی نشده
36نمونه سوالات نوبت اول مربوط به پایه هفتم وهشتمگروه بندی نشده
37نمونه سوالات پایه هشتم،ارسالی ازخانم اعظم حسینی ،کرمانگروه بندی نشده
38نمونه سوالات مفهومی مطالعات اجتماعی هشتمگروه بندی نشده
39نمونه سوالات مطالعات هشتم فارسالی ازآقای لطیف جوانبخت،شهرکردگروه بندی نشده
40پاسخ فعالیت ها وکاربرگه های قسمت مدنی هشتم ،ارسالی ازآقای یوسف بخشی حدادان ،آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
41نمونه سوالات بخش تاریخ وجغرافیای پایه هشتم،ارسالی ازگروه مطالعات اجتماعی هشتمگروه بندی نشده
42نمونه سوالات پایه هشتم ،ارسالی ازآقای طالبی ،بیرجندگروه بندی نشده
43جدول مربوط به مطالعات هشتم ،ارسالی ازآقای رحیم سلیمی افشار،آذربایجان غربیگروه بندی نشده
44نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول ،اقایان زراعت پیشه ورضاحیدریگروه بندی نشده
45نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول ،خانم شهلا عیوضی ،آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
46نمونه سوالات 6فصل اول مطالعات اجتماعی هشتم ،خانم هاصدیقه زارع جوان وفاطمه دروهی،زاهدانگروه بندی نشده
47مطالعات هشتم نوبت اول گروه بندی نشده
48نمونه سوالات پایه هفتمگروه بندی نشده
49نمونه سوالات درس 1و2 مطالعات هشتم ارسالی ازگروه مطالعات اجتماعی استان گیلانگروه بندی نشده
50سوالت تستی درس 11مطالعات هفتم ارسالی ازخانم فاطمه خسروی شهرستان های استان تهران گروه بندی نشده
51سوالت متن 8درس مطالعات اجتماعی هشتم ارسالی توسط گروه آموزشی مطالعات اجتماعی استان آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
52ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارسالی ازگروه آموزشی مطالعات اجتماعی استان همدانگروه بندی نشده
53نمونه سوالات متن درس مطالعات هشتم ارسالی ازگروه مطالعات اجتماعی آذربایجان شرقیگروه بندی نشده
54دونمونه سؤال خردادماه مطالعات اجتماعی پایه هفتم(ازاستان های خراسان رضوی ومازندران)گروه بندی نشده
55نمونه سوالات نوبت خردادماه مطالعات هفتم (ارسالی ازاستان بوشهر ،خانم زراعت پیشه)گروه بندی نشده
56نمونه سوالات خرداد ماه مطالعات اجتماعی هفتم (ارسالی گروه مطالعات اجتماعی،آذربایجان شرقق)گروه بندی نشده
57نمونه سوالات خرداد ماه مطالعات اجتماعی هفتم (ارسالی ازآقای مختاربختیاری ،خراسان رضوی)گروه بندی نشده
58سوالات فصل 7و8 مطالعات اجتماعی گروه بندی نشده
59نمونه سوالات جغرافیای سوم راهنمایی.ارسالی توسط آقای رحیم بهمنی ازکهگیلویه وبویراحمدعلوم اجتماعی
60نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی ازکل کتابگروه بندی نشده
61نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی (ارسالی ازشهرستان دیلم،مریم ربیعی)گروه بندی نشده
62نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی (ارسالی ازشهرستان کنکان خانم مریم ربیعی)گروه بندی نشده
63نمونه سؤالات جغرافیای سوم تهیه شده توسط آقای قلیزاده ازتبریزگروه بندی نشده
64نمونه سوالات علوم اجتماعی پایه سوم مربوط به نوبت دومگروه بندی نشده
65نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولگروه بندی نشده
66نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی هفتم(خانم ام البنین رحیمی،خراسان شمالی)گروه بندی نشده
67نمونه سؤالات تاریخ وجغرافیای سوم، نوبت اول ارسالی توسط:آقای ابراهیم بوچانی ازایلامگروه بندی نشده
68نمونه سوالات مفهومی ارسالی ازگروه آموزشی مطالعات اجتماعی استان گیلانگروه بندی نشده
69نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم(ارسالی ازخانم مهین صدقی،ازاستان خراسان شمالی)گروه بندی نشده
70نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم(ارسالی ازخانم الهه محمدیان ،استان خراسان شمالی)گروه بندی نشده
71 سؤالات درس مطالعات اجتماعی هفتم ،ارسالی ازخانم مریم اکبری ،استان سمنانگروه بندی نشده
72نمونه سؤالات علوم اجتماعی پایه سوم(نوبت اول)گروه بندی نشده
73نمونه سؤالات درس مطالعات اجتماعی ازدرس اول تاآخردرس هشتم.تهیه:آقای زراعت پیشه ازبوشهرگروه بندی نشده
74نمونه سؤالات درس مطالعات اجتماعی نوبت اول ،تهیه: توسط خانم شهلا عیوضی ازآذربایجان شرقیگروه بندی نشده
75نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم(ارسالی ازگروه آموزشی مطالعات قم)گروه بندی نشده
76نمونه سوالات از کل کتاب تاریخ پایه سوم (ارسالی ازگروه مطالعات اجتماعی آذربایجان شرفی)گروه بندی نشده
77 درس 1تا12مطالعات اجتماعی هفتم(ازآقای سیاوش ضیاتبار،بابلسر)گروه بندی نشده
78نمونه سوال درس تاریخ پایه سوم خردادماه1392 کاشانگروه بندی نشده
79نمونه سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه هفتمگروه بندی نشده
80http://poek.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/2773گروه بندی نشده
81نمونه سوالات ارزشیابی پایانی درس مطالعات اجتماعی(هفتم)گروه بندی نشده
82نمونه سؤالات درس تاریخ سوم راهنماییعلوم اجتماعی
83نمونه سوال تاریخ سوم نوبت خردادماهگروه بندی نشده
84نمونه سوال تاریخ دوم نوبت خرداد ماهگروه بندی نشده
85سوالات کتاب جغرافیای سوم گروه بندی نشده
86تاریخ پایه سوم نوبت دی ماهگروه بندی نشده
87نمونه سوالات جغرافیای سوم نوبت اولگروه بندی نشده
88سوال تعلیمات اجتماعی سوم نوبت اولگروه بندی نشده
89سوالات تستی علوم اجتماعی پایه دوم گروه بندی نشده
90نمونه سوال جغرافیا ی دوم نوبت اولگروه بندی نشده
91نمونه سوال تاریخ دوم نوبت اولگروه بندی نشده
92سوال تعلیمات اجتماعی دوم نوبت اولگروه بندی نشده